de residentie wordt momenteel verbouwd , heropening op 1 februari 2018

 WEYVELT                                                                   senioren residentie

met uitgebreide dienstverlening 

onze visie

 

De dagelijkse verantwoordelijken en de personeelsleden van de seniorie Weyvelt stellen zich tot doel aan valide en semi-valide senioren een wooninfrastructuur aan te bieden waarin zij zich veilig weten en waarin zij steeds op iemand beroep kunnen doen in geval van nood .
Wij maken er een hoofdpunt van om de senioren de mogelijkheid te bieden van extra diensten gebruik te laten maken , zonder enige verplichting inzake voorkeur , noch prijs.

 

De seniorie staat open voor senioren die er wensen gebruik van te maken . Er wordt geen onderscheid gemaakt inzake kleur, ras of stand. Ieder van de bewoners moet ten volle van zijn vrijheid gebruik kunnen maken en hoeft zich niet aan strenge regels te onderwerpen. Een minimale vorm van reglementering is wel nodig in een kleine samenleving en wordt daarom omschreven in het reglement van orde.

Onze werking vertrekt vanuit het zelfstandig zijn van onze resident ,hetgeen ook inhoudt dat de privacy wordt gerespecteerd , zoals dat in hun vorige leefomgeving ook het geval was.

Inzake de dagdagelijkse werking laten we de gebruiker de vrije keuze van beroep te doen op facultatieve diensten die wij hen aan bieden of waarnaar wij kunnen doorverwijzen.

 

De diensten waarop de gebruiker beroep kan doen trachten wij zo goed mogelijk uit te bouwen zodat de gebruiker weet dat hij of zij er steeds beroep kan op doen. In geval van fouten , eigen aan elke werking , heeft de gebruiker het volste recht om klachten hieromtrent te formuleren. De medewerkers en directie zullen op gepaste wijze de behandeling van een klacht afwerken en de procedure aanpassen waar nodig.

In dit kader stelt de directie ook alle informatie ter beschikking in verband met de inspectiediensten.

In het kader van het uitbouwen van de organisatie wordt er ook nauw samengewerkt worden met externe diensten en collega’s in onze sector ; dit met het oog op de keuzemogelijkheden van de gebruiker te vergroten en /of aan te passen.